Taal opfrissen

Maandag 20 juli 2020In het Westland zijn we gewend om wat platter met elkaar te praten dan in de rest van Nederland. Niet altijd Algemeen Beschaafd Nederlands dus. Er is zelfs een woordenboek met enkel en alleen woorden en uitdrukkingen die in het Westland worden gebruikt.

Tel daarbij op dat we steeds minder schrijven en veel kijken naar autocorrectie in bijvoorbeeld Word maar ook op de telefoon. Alles wordt steeds digitaler en het taalgebruik lijdt daaronder.

Niet dat wij nou zulke taalpuristen zijn (alhoewel één van de M-en er wel redelijk dicht tegenaan zit, kunnen wij uit betrouwbare bron melden) maar wanneer je als bedrijf of mens serieus genomen wilt worden is goed taalgebruik en goede spelling onontbeerlijk. Dan ken je dus niet zomaar ff wat neerkalken.

Het zo nu en dan opfrissen van de taal- en spellingregels kan dus geen kwaad. Hoe zat dat ook alweer met die -d, die -t en die altijd lastige -dt? Wat was ook alweer een voltooid deelwoord en welke spellingregel zit daaraan vast? Als en dan, ook zo’n grappig duo dat vaak ten onrechte door elkaar wordt gebruikt.

Want als je in Word de zin “Hij bereid een paard” intypt, krijg je geen foutmelding terwijl er toch echt een paar cruciale fouten in deze zin zitten. Tenzij je wilt vertellen dat deze man paardenvlees aan het bereiden is maar zelfs dan is het nog “Hij bereidt een paard”.  Word herkent deze fouten niet omdat het programma louter naar alleenstaande woorden kijkt en bereid is een goed Nederlands woord, tenminste in andere contexten en zinnen. Om dezelfde reden keurt Word ook de zin “Ik ben groter als hem.” goed, terwijl dat toch echt moet zijn: “Ik ben groter dan hij”. 

Er zijn altijd handige ezelsbruggetjes te bedenken voor wanneer je ergens een -t achter moet zetten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van het te spellen werkwoord door een vorm van het werkwoord fietsen. Als je niet weet of “Beland je niet in de problemen?” met enkel een -d of met -dt wordt geschreven, vervang je belanden door fietsen. “Fietst je niet in de problemen?” klopt niet en zo weet je direct dat er geen -t achter beland komt. Moet je natuurlijk niet uit Rotterdam komen waar ze zo ongeveer achter elk woord een -t plakken want dan werkt het niet.

En daar is direct al de reden om de spellingsregels weer eens op te frissen. Regels gaan altijd boven ezelsbruggetjes omdat de regels uitsluitsel geven. 

Bij M2 dubbele leerkracht kunt u terecht voor een opfriscursus taal voor u of uw bedrijf. In een kleine groep leggen we de regels nog eens uit, oefenen we ermee en aan het eind van de cursus ontvangt u een handige checklist met de meest voorkomende vragen over spelling en taal.

Dus wilt u altijd goed of zelfs beter dan uw concurrent uit de bus komen? Bent u het zat altijd alle uitgaande post te moeten controleren op taal- en spellingfouten? Doe er iets aan en meld uw bedrijf aan. Op onze website vindt u meer informatie over de opfriscursus onder het kopje Aanbod.