Blog thuisonderwijs

Maandag 11 januari 2021Thuisonderwijs

Bent u het al zat om zo lang thuis te zijn en te werken? Door Corona zitten we allemaal weer thuis met onze kinderen. En dat niet alleen, we moeten ze ook nog helpen met het onderwijs dat ze nu online krijgen. Maar waar kinderen van de juf of meester alles aannemen wat ze zeggen, vinden ze de kennis van ouders vaak wat minderwaardig en geloven ze u niet.

Daarbij komt ook nog dat het onderwijs nogal is veranderd sinds de tijd dat u in de schoolbanken doorbracht. Staartdelingen? Daar hebben de kinderen naar alle waarschijnlijkheid niet van gehoord. Schattend rekenen? Dat vinden ouders dan weer een beetje lastig. En hoe zat dat ook alweer met het lijdend voorwerp? Nou, dat bent u zelf intussen een beetje geworden.

Door deze tweede Covid19-lockdown wordt de sfeer er thuis niet altijd gezelliger op. Er is een significant verschil tussen ouderschap en leraarschap. Mocht u denken dat kinderen van docenten altijd naar ze luisteren; uit die droom kunnen wij u ook helpen want leerkrachten zijn thuis ook gewoon “ouders die nergens verstand van hebben”.

Wat kan M2 in deze situatie betekenen voor u en uw gezin?

Wij bieden basisschoolbegeleiding aan huis. Tijdens deze begeleiding krijgen maximaal 2 kinderen een uur lang onderwijs van één van onze bijlesgevers. Zijn er problemen bij een specifiek vak, dan kunnen onze begeleiders daarop inspringen.

Tijdens de tijd dat de bijlesgever met uw kinderen werkt, heeft u uw handen even vrij om aan uw eigen werk te gaan of, ook heel belangrijk, even te ontspannen.

Ook bieden wij bijlessen (kan online) aan kinderen die dat nodig hebben. Dat kan zijn om de continuïteit erin te houden maar ook om achterstanden weg te werken. Uit ervaring weten wij dat kinderen voor vakken die ze lastig vinden echt instructie nodig hebben voordat ze goed aan het werk kunnen. Nu deze instructie op een heel andere manier wordt geboden missen sommige leerlingen de aansluiting met het werk en nieuw te leren stof.

De één-op-één-begeleiding tijdens bijlessen of basisschoolbegeleiding zorgen ervoor dat kinderen niet alleen extra uitleg krijgen maar ook dat ze een uur lang echt aan het werk zijn. Een ander gezicht tijdens dit uur is ook een welkome afwisseling.

Wilt u meer informatie over de basisschoolbegeleiding of bijlessen tijdens Corona? Kijkt u op onze website onder Aanbod of mailt u ons op info@m2dubbeleleerkracht.nl.