Bijles Economie en M&O


Economie is zowel een ‘alfa’ als een ‘beta’ vak, dit houdt in dat er beroep wordt gedaan op leesvaardigheid en rekenvaardigheid. Het aanleren van begrippen, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak economie met een voldoende af te sluiten.
Onze vakspecialist heeft kennis over verschillende economische onderwerpen zoals macro- en micro-economie, belasting en marketing.
Deze vaardigheden kunnen door bijlessen eigen gemaakt worden.


De kosten zijn € 35,- per uur.

Wanneer er tijdens de huiswerkklas gebruik wordt gemaakt van de bijlessen zijn de kosten €20,- per uur.

Vanaf nu zijn er online lessen mogelijk.
Mocht u interesse hebben of de mogelijkheden hiervoor willen bespreken dan kunt u contact met ons opnemen.


Onze partners