Bijles Economie en M&O


Economie is zowel een ‘alfa’ als een ‘beta’ vak, dit houdt in dat er beroep wordt gedaan op leesvaardigheid en rekenvaardigheid. Het aanleren van begrippen, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak economie met een voldoende af te sluiten.
Onze vakspecialist heeft kennis over verschillende economische onderwerpen zoals macro- en micro-economie, belasting en marketing.
Deze vaardigheden kunnen door bijlessen eigen gemaakt worden.

VV LYRA DE LIER
Maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
Vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur.
De kosten zijn € 20,- per uur.

Per uur is er een maximum van 4 leerlingen.